Účtovný výkaz

OP REAL, s.r.o. (IČO: 36222941) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2021308113_IR_2010_648_2011_526477.TIF