Účtovný výkaz

OP REAL, s.r.o. (IČO: 36222941) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2021308113_IR_2009_648_2010_525968.TIF